Ύλη για το διαγώνισμα Α2

Γεωμετρία Θεωρία: Συμπληρωματικές, λέγονται δύο γωνίες με άθροισμα 90ο Παραπληρωματικές, λέγονται δύο γωνίες με άθροισμα 180ο Κατακορυφήν, λέγονται δύο γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή κι επιπλέον οι πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες.   Άλγεβρα Θεωρία: Δύο ποσά χ και ψ λέγονται ανάλογα όταν το πηλίκο τους ψ/χ παραμένει σταθερό. Δηλαδή ισχύει: $$\frac{\psi}{\chi}=\alpha$$ Η γραφική …

Συνέχεια ανάγνωσης »